Zemesgrāmata

Cilvēkam, iegādājoties zemes gabalu, uzceļot māju vai kļūstot par cita veida nekustamā īpašuma īpašnieku, nepietiek vien ar naudas summas pārskaitīšanu iepriekšējā īpašnieka naudas kontā un līguma parakstīšanu. Kļūstot par kāda nekustamā īpašuma īpašnieku – pērkot vai arī to uzceļot no jauna, vienmēr ir savas īpašuma tiesības jānostiprina rakstiskā veidā zemesgrāmatā. Liela daļa cilvēku šādu īpašuma reģistrēšanu un savu tiesību nostiprināšanu jeb koroborēšanu neuzskata par svarīgu un steidzamu darbību – bieži vien atliek uz vēlāku laiku, jo arī tas ir maksas process, kas vēl jāveic papildus. Saprotams, liekas, ka pietiek jau ar naudas tēriņiem, kamēr nekustamais īpašums vispār tiek nopirkts, taču, ja drīz vien jaunais īpašnieks nenostiprina savas tiesības zemesgrāmatā un līdz ar to trešā puse neuzzina, ka šāda darbība ir notikusi, iepriekšējais īpašnieks var izmantot ļaunprātīgi šo vilcināšanos un atkārtoti pārdot šo īpašumu, jo teorētiski zemesgrāmatā viņš skaitās kā nekustamā īpašuma īpašnieks. Lai izvairītos no šādas krāpniecības, ierakstu veikšana zemesgrāmatā un savu īpašnieka tiesību nostiprināšana ir jāveic savlaicīgi.

Zemesgrāmatas ir publikas grāmatas, kurās tiek veikti ieraksti par nekustamā īpašuma īpašnieku maiņām, tiesībām, tiesību apgrūtinājumiem jeb servitūtiem. Īpašnieku maiņas ieraksts zemesgrāmatā ir obligāts process, ja, piemēram, cilvēks vēlas bankā saņemt hipotekāro kredītu. Tā kā hipotekārais kredīts ir ilgtermiņa naudas aizdevums, naudas summa ir ļoti liela un atmaksas termiņš ir vairāki gadi, tad, lai kredīta devējs nodrošinātos pret zaudējumiem, vienmēr tiek izmantota nekustamā īpašuma ķīla. Kredīta ņēmējs sev piederošo nekustamo īpašumu uz konkrētu laika posmu pārraksta uz kredīta devēja vārda – notiek īpašnieku maiņa. Ja šāda īpašnieku maiņa netiktu ierakstīta zemesgrāmatā, tad gadījumā, ja kredīta ņēmējs pēkšņi vairs neveic maksājumus, tad kredīta devējs, lai nenonāktu zaudējumos, nevarētu atsavināt nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots par ķīlu. Kreditoram nav tiesību atsavināt to, kas nav tiesiski apstiprināts – ja zemesgrāmatā īpašnieks nav mainīts, tad kredīta devējam nav tiesību atsavināt kredīta ņēmēja nekustamo īpašnieku. Protams, šāda situācija ir praktiski neiespējama, jo kredīta devējs neizsniegtu hipotekāro kredītu, ja netiktu oficiāli pierādīts, ka ir veiktas izmaiņas zemesgrāmatā un tagad kredīta devējs ir konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieks.

Tomēr mūsdienās pastāv daudzi gadījumi, kad ierakstu veikšana zemesgrāmatā tiek novilcināta. Piemēram, cilvēks iegādājas zemesgabalu – samaksā iepriekšējam īpašniekam, noslēdz pirkuma-pārdevuma līgumu, bet ar zemesgrāmatas ierakstu veikšanu nesteidzas. Ar laiku tas arī aizmirstas. Turklāt likumā nav noteikts, cik ātrā laika posmā tas ir jāveic, līdz ar to neviens nevar piespiest jauno zemes gabala īpašnieku veikt izmaiņas zemesgrāmatā. Taču, svarīgi atcerēties, ka tas ir paša jaunā īpašnieka interesēs. Ja īpašnieku maiņa netiek koroborēta, bet jaunais īpašnieks turpina izmantot šo nekustamo īpašumu, piemēram, uz zemes gabala uzceļ māju, tomēr viņš nemaksā obligātās valsts nodevas un pārējās izmaksas, kas jāveic saistībā ar zemesgrāmatu. Šos obligātos maksājumus veic tas cilvēks, kura vārds ir ierakstīts zemesgrāmatā. Līdz ar to iepriekšējais īpašnieks, maksājot lieku naudu par zemes gabalu, kas tam vairs nepieder, var ļaunprātīgi izmantot savas īpašnieka tiesības un atkal pārdot zemes gabalu. Protams, šādā situācijā tiesiski jaunajam zemes īpašniekam nav apstiprinājuma, ka zeme tagad pieder viņam, līdz ar to nav pieradījumu un viņš nonāk zaudētājos. Tāpēc vienmēr svarīgi ir nekustamo īpašumu savlaicīgi reģistrēt zemesgrāmatā. Šādi tiek apstiprinātas īpašnieka tiesības, kuras pēc tam ir iespējams pilntiesīgi izmantot, ja, piemēram, ir jāveic pārdošana vai noma.

Zemesgrāmatā ir ierakstīti visi Latvijas reģionā reģistrētie nekustamie īpašumi. Protams, Latvijas teritorijā ir arī jaunbūves vai tādi īpašumi, kas vēl nav ierakstīti zemesgrāmatā. Šādā gadījumā īpašnieks nemaksā nodevas valstij. Bet šobrīd nevar tikt arī piemērots sods par to, ka cilvēks nav veicis ierakstu zemesgrāmatā un nostiprinājis savas tiesības. Zemesgrāmatas ir pieejamas visiem, protams, publiski visi nevar atplūkot visu informāciju par konkrēto nekustamo īpašumu, taču īpašniekiem ir tiesības redzēt visus zemesgrāmatas ierakstus un atzīmes. Saistībā ar zemesgrāmatu atrodami arī MK noteikumi par zemesgrāmatām, kā arī ierakstu veikšanu tajā.

Attēls no www.la.lv

megapolis