Būvmateriāli

Būvmateriāli ir jebkāda veida materiāli, kas noder ēku celtniecībai. Par būvmateriāliem var uzskatīt dabā sastopamas lietas, piemēram, mālu, koku, smiltis vai akmeņus. Bez šiem materiāliem būvniecībā tiek izmantoti arī dažādi mākslīgi veidoti materiāli no kuriem daži ir vairāk un citi mazāk sintētiski. Daudzās valstīs ir speciālas kompānijas, kas ražo būvmateriālus, un tie tiek izmantoti dažādos būvniecības aspektos, kā galdniecībā, jumtu segumu specialitātē vai santehnikā.

Būvmateriāli cilvēkiem zināmi gandrīz no cilvēces rašanās. Tos sāka izmantot tad, kad cilvēki paši sāka celt pirmās pajumtes. Laika gaitā būvēšanas prasmes attīstījās, cilvēku vajadzības auga, tika atklāti jauni celtniecības materiāli un veidi kā celt būves. Dažādās pasaules vietās tiek celtas savādākas ēkas, jo būvēšanu ietekmē dažādi apstākļi – materiālu pieejamība, izmaksas, drošība, apkārtējais klimats un cilvēku vēlmes. Izmaksas ir arī būvmateriāliem, tādēļ tās iedala 4 kategorijās.

Pirmā kategorija ir ekonomiskās izmaksas. Ar ekonomiskajām izmaksām mēs varam saprast būvmateriālu cenu. To, cik dārgi būvmateriāli tiek iegādāti celtniecībai, parasti izlemj atbildīgais par būvniecības norisi. Daudzi izvēlas lētākus materiālus, nepadomājot par ilgtermiņa ieguldījumu. Dārgāki, bet izturīgāki materiāli noteikti var atmaksāties, jo tos nebūs tik bieži jāmaina.
Nākamās ir ekoloģiskās izmaksas jeb piesārņojums. Piesārņojums var būt liels (makro) un mazs (mikro). Liels piesārņojums rodas ražojot materiālus naftas pārstrādes procesā un izmantojot dažādus citus kurināmos. Mazais piesārņojums ir materiālu radītās gāzes vai putekļi uzceltās ēkās.
Enerģijas izmaksas. Šīs izmaksas sastāv no visas enerģijas un darbaspēka, kas bija nepieciešams, lai iegūtu/ražotu materiālu, nogādātu to uz vajadzīgo vietu un izmantotu celtniecībā. Šīs izmaksas ir cieši saistītas ar citām, jo enerģijas izmaksu komponentes ir ekonomiskie, ekoloģiskie un sociālie aspekti.
Sociālās izmaksas ir cilvēku veselība un veselības problēmas, kas rodas ražojot, transportējot un izmantojot būvmateriālus. Par strādnieku veselību vienmēr tiek padomāts, bet tā kā darba apstākļi visā pasaulē atšķiras, tad drošības faktors visur ir savādāks.

Mūsdienās pilnīgi visas attīstītās pasaules valstis izmanto cilvēku radītos būvmateriālus, jo tie ir vieglāki, to iegūšana ir lētāka un izturība augstāka. Šie arī būtībā ir principi pēc kādiem vadās būvmateriālu ražotāji un jaunu materiālu izgudrotāji.

megapolis