Bankas ieteikumi, ko ņemt vērā pirms mājokļa iegādes

Ja jūs plānojat pirkt dzīvokli vai privātmāju, ņemiet vērā turpinājumā aprakstītos ieteikumus, kurus šodien iesaka ikviena banka.

Pirms iegādājaties dzīvokli, noteikti noskaidrojiet, kādas ir konkrētā dzīvokļa apsaimniekošanas izmaksas. Pirms nekustamā īpašuma pirkšanas uzziniet, ar kādiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem jums vajadzētu rēķināties. Atcerieties, ka, ja jums nav pietiekoši daudz finansiālo līdzekļu mājokļa pirmajai iemaksai, kāds cits nekustamais īpašums var kalpot kā papildus nodrošinājums jūsu kredītam. Ja jūs plānojat iegādāties mājokli, kuram nav pabeigti iekšējās apdares darbi, aprēķiniet, vai jūsu personīgie finanšu līdzekļi būs pietiekoši mājokļa apdares pabeigšanai vai atjaunošanai. Ja izvēlētā dzīvokļa plānojumā ir veiktas kādas izmaiņas, noskaidrojiet, vai tās ir saskaņotas ar būvvaldi. Atcerieties, ka, pērkot dzīvokli, ir svarīgi zināt, kam pieder zemes gabals, uz kura atrodas māja – ja zemes domājamās daļas netiek pārdotas kopā ar konkrēto dzīvokli, noskaidrojiet, kādas ir zemes nomas izmaksas.

Ja plānojat iegādāties privātmāju, noskaidrojiet, vai konkrētās mājas būvniecības dokumentācija atbilst visām jūsu bankas prasībām. Pirms mājas pirkšanas uzziniet, kādas ir aptuvenās apkures izmaksas ziemas sezonas laikā. Pērkot māju vai dzīvokli noteikti izvērtējiet arī to, vai tuvākajā apkārtnē atrodas jūsu vēlmēm un vajadzībām atbilstoša infrastruktūra, piemēram, veikali, skola, bērnudārzs, darba vieta u.tml.

Ja jūs plānojat mājas būvniecību, ņemiet vērā sekojošus norādījumus. Banka jums piešķirs finansējumu mājas būvniecībai tikai tādā gadījumā, ja jūsu personīgie finanšu līdzekļi kopā ar bankas finansējumu būs pietiekami, lai pilnīgi pabeigtu mājas būvniecību. Tāpat banka jums piešķirs finansējumu tikai tad, kad būsit saņēmuši būvatļauju konkrētās mājas projekta īstenošanai. Jums ir jārēķinās ar to, ka mājas būvniecības laikā plānotās izmaksas var arī pieaugt, tādēļ jau iepriekš vajadzētu tāmē iekļaut kādu rezervi arī neparedzētiem izdevumiem. Ceļot māju, ir būtiski atcerēties, ka viena no bankas prasībām būs noteikta termiņa ievērošana mājas nodošanai ekspluatācijā, kas visbiežāk ir ne vairāk kā 2 gadi kopš brīža, kad izsniegts kredīts mājas būvniecībai.

Ja jūs plānojat tikai mājokļa remontu vai labiekārtošanu, pirms kredīta konsultācijas izvērtējiet, kādus konkrēti uzlabojumus jūs plānojat veikt un kādas ir aptuvenās izmaksas celtniecības materiāliem, aprīkojumam, tehnikai un mēbelēm, ko plānojat pirkt. Atcerieties, ka, ja jūs plānojat veikt būtiskas pārbūves savā mājoklī, tās nepieciešams saskaņot ar attiecīgām institūcijām.